Wijkinitiatieven

Tante suus is zeer betrokken bij de wijk waarin haar snackbar al sinds 1959 is gevestigd en waarin zij al ruim 30 jaar met plezier werkzaam is. Niet alleen werkt zij in de wijk maar ook is zij bewoner van deze levendige mooie groene wijk met voornamelijk sociale huurwoningen van verhuurder Waterweg Wonen. De wijk genaamd MUWI 1 welke haar naam te danken heeft  aan een bouwmethode toegepast tussen 1951 en 1973 door bouwbedrijf MUis & de WInter, stond al een behoorlijke tijd op de nominatie om gesloopt te worden en dat heeft een behoorlijke impact gehad op de leefbaarheid in de wijk en dus een reden waarom er wat extra aandacht nodig is om de leefbaarheid te behouden.

Om deze reden is Tante Suus betrokken bij, of initiatiefnemer van diverse leefbaarheidsinitiatieven zoals bijvoorbeeld de buurttuin en Wijkkanjers. Verder heeft zij goede contacten met verschillende instanties zoals de bewonersvereniging MUWI 1, Gemeente Vlaardingen, de Verhuurder van de woningen Waterweg Wonen en anderen om zo samen de wijk en bewoners te ondersteunen en de wijk gezellig, veilig en leefbaar te houden.

Informatie over de projecten vind u op www.muwi1.nl en www.wijkkanjers.nl